Prijava Še nimaš uporabniškega imena? Registriraj se!
Psilon party photo

Na 10. Žuru z razlogom zbrali čez 36.000 evrov

Mladi so skupaj s Si.mobilom, partnerji dogodka in DJ Umekom na odru zadnjo avgustovsko soboto zbrali čez 36.000 evrov. Zbrane donacije je Si.mobil predal Belemu obroču Slovenije, ki bo tudi v prihodnje pomagal opremljati prijazne sobe po vsej Sloveniji.

Žur z razlogom se je prvič zgodil decembra 2004 na Dvornem trgu v centru Ljubljane, se preselil na Jakopičevo sprehajališče in nato še na Pasjo raven v parku Tivoli. Leta 2010 pa je prvič gostoval tudi na Glavnem trgu v Mariboru. V vseh letih je z dobrim namenom plesalo več kot 133.000 mladih, skupaj s Si.mobilom in partnerji dogodka pa so zbrali več kot 208.000 evrov.

Letos sta 20.000€ prispevala Si.mobil in Nokia (donacijski ček), SMS donacije in donacije prek portala Vodafone live! so prinesle 6.723,57€, iz vstopnine na Žur z razlogom pa so zbrali 4.826,00. Poleg tega so iz prodaje priponk »Nasilje je out« iztržili 1.276,00€, iz vračila embalaže na dogodku€CO €URO 2.973,00€, Zavod IPF pa je prispeval 1.000,00€. Skupaj je bilo torej zbranih 36.798,57€

Od leta 2009 Beli obroč namenja zbrana sredstva za opremo prijaznih sob, obenem pa mladim žrtvam nasilja skuša po najboljših močeh pomagati tudi s plačili šolnin in drugimi vrstami pomoči. Prijazne sobe stroka uporablja za zaslišanje otrok, ki so žrtve kaznivih dejanj. Da bi ta najbolj ranljivi del naše družbe zaščitili pred nadaljnjo travmatsko izkušnjo v postopku zasliševanja, si Beli obroč skupaj s Si.mobilom in pristojnimi ministrstvi (pravosodje, delo, notranje zadeve) prizadeva urediti prijazna okolja po Sloveniji, v katerih bi bili otroci ob visoko usposobljenih strokovnjakih, med pogovorom in igro, zaslišani le enkrat. Preostalih uradnih oseb – kriminalista, tožilca, sodnika, odvetnika, otrokovega zagovornika – otrok ne vidi, saj so med zaslišanjem v drugih prostorih. Pogovor z otrokom se snema, posnetek pa je opremljen s posebnim žigom in varno spravljen za potrebe sodišča, tožilcev in strokovnjakov ter velja kot dokazno gradivo pri razreševanju primerov kaznivih dejanj.

Si.mobil se za pomoč pri promociji in izvedbi dogodka zahvaljuje generalnemu partnerju NOKIA, partnerjem Europlakat, POP TV, Radio Antena, Kolosej, TV3, Videotop, Fini oglasi, Mediabus, Gem, Adria Media, bolha.com, Žurnal, Eclipse print, Gama, Burn, Drogart ter številnim drugim spletnim partnerjem, ki širijo sporočilo, da je »Nasilje je OUT«.

Si.mobil|03.10.2011
« Novice|PR
Vsebina prispevka odraža zgolj avtorjevo osebno mnenje in ni nujno tudi uradno stališče uredništva ali celotne ekipe Psilon.org. Ponovna objava prispevka (ali le dela le-tega) je možna le z izrecnim dovoljenjem avtorja ali uredništva. Morebitne napake v prispevku so zgolj nenamerne. Ravno tako ne lektoriramo prispevkov, ki jih prejmemo s strani zunanjih sodelavcev.
facebooktwittermyspacenetlogsitetalk

PrijavaX

Uporabniško ime
Geslo
Avtomatično me prijavi ob vsakem obisku
Če ne želite, da se shrani cookie z zakodiranimi podatki za vašo prijavo, ne obkljukajte tega polja!
Ojoj, ne spomnim se gesla!
V polje "Uporabniško ime" vnesite email, s katerim ste se registrirali, ali pa vaše uporabniško ime!
Close