Prijava Še nimaš uporabniškega imena? Registriraj se!
Psilon party photo

SYLD - Glasovanje za finaliste je podaljšano

Ker smo v zadnjih dneh smo prejeli precej prošenj, da bi se glasovanje podaljšalo preko praznikov, in ker nam zaključek glasovanja med prazniki povzroči precej logističnih težav, smo se odločili, da je rok za zaključek glasovanja sedaj 18. maj 2011.

S svojimi glasovi lahko vplivate na to, kdo bo 10. junija nastopil v finalu tekmovanja Support your local DJ.

Glasujete tako, da na številko 3737 pošljete SMS z vsebino SYLD [št. tekmovalca] (številke tekmovalcev so objavljene pri predstavitvah na spletni strani tekmovanja www.syld.si).

Vsebina prispevka odraža zgolj avtorjevo osebno mnenje in ni nujno tudi uradno stališče uredništva ali celotne ekipe Psilon.org. Ponovna objava prispevka (ali le dela le-tega) je možna le z izrecnim dovoljenjem avtorja ali uredništva. Morebitne napake v prispevku so zgolj nenamerne. Ravno tako ne lektoriramo prispevkov, ki jih prejmemo s strani zunanjih sodelavcev.
facebooktwittermyspacenetlogsitetalk

Povezane vsebine

povezava

www.syld.si

Dogodek

Support your local DJ - Finale 2011

PrijavaX

Uporabniško ime
Geslo
Avtomatično me prijavi ob vsakem obisku
Če ne želite, da se shrani cookie z zakodiranimi podatki za vašo prijavo, ne obkljukajte tega polja!
Ojoj, ne spomnim se gesla!
V polje "Uporabniško ime" vnesite email, s katerim ste se registrirali, ali pa vaše uporabniško ime!
Close