Prijava Še nimaš uporabniškega imena? Registriraj se!
Psilon party photo

Video posnetki

Naš trud je poplačan!!! Pojavil se je Geronimo, ki nam je odstopil nekaj prostora. V zahvalo
ga sprejmemo kot častnega člana v Psilonsko pleme...

Aha... posnetki iz Casablance (Celje) so torej v naši novi shrambi... kliknte...

01.10.2001|Collective|Novice

Umeka smo preživeli

Pleme Psilonov se je nadvse zabavalo in zahteva še več takih partijev...
spet smo posneli kar nekaj materiala, ki pa ga zaradi prostorske stiske pač ne moremo objaviti.
Zato pozivamo vse privatnike, ki imajo prostor na svojih...

21.09.2001|Collective|Novice

Velenje in Metelkova...

Partija sta bla dabest, klanjamo se pred vsemi, ki so pomagali pri izvedbi...
naslednjič častimo z vodko (a ne BlooDy-J :)

11.09.2001|Collective|Novice
facebooktwittermyspacenetlogsitetalk

PrijavaX

Uporabniško ime
Geslo
Avtomatično me prijavi ob vsakem obisku
Če ne želite, da se shrani cookie z zakodiranimi podatki za vašo prijavo, ne obkljukajte tega polja!
Ojoj, ne spomnim se gesla!
V polje "Uporabniško ime" vnesite email, s katerim ste se registrirali, ali pa vaše uporabniško ime!
Close