Prijava Še nimaš uporabniškega imena? Registriraj se!
Psilon party photo

Nov posnetek

DJ
Povezava do vašega posnetka
(obvezno http:// ali ftp://)

Podatki o lokaciji

Izberite dogodek

Dodatne informacije

Stil (žanr)
Krajši opis
Web
* lahko tudi myspace, facebook... (obvezno http://)

Vnesite svoje kontaktne podatke

Vaši podatki ne bodo javno objavljeni. Potrebujemo jih le za to, da lahko preverimo točnost vnešenih podatkov.

Ime in priimek
Email

Varnostna koda

Prepišite kodo s slike
Povezavo bomo pred objavo preverili, vendar Psilon.org nima mehanizma, s katerim bi lahko preveril, ali res imate pravico objaviti ta posnetek. Psilon.org tako ne prevzema nobene odgovornosti za veljavnost povezave, točnost navedenih podatkov in ni odgovoren za vse morebitne kršitve avtorskih in drugih sorodnih pravic. S tem, ko dodate povezavo na posnetek in ko izpolnite ostale podatke, jamčite za točnost vnešenih podatkov in ste prevzeli odgovornost za vse morebitne posledice kršitve veljavne zakonodaje.

Navodila

Polja, ki so odebeljena, morate obvezno izpolniti!

 

Če dodajate set, ki ni bil posnet na dogodku, potem izberite 'NI BILO POSNETO NA DOGODKU (DEMO)'!

Če dodajate set z dogodka, preverite, ali je ta dogodek že objavljen na strani!

Če iskanega prizorišča ni v seznamu, izberite 'NI NA SEZNAMU (dodaj novega)' in odprla se boda dodatna polja za vnos podatkov o prizorišču.

V krajši opis NE VPISUJTE biografij, ampak le osnovne podatke. Biografije, bannerje, slike, letake in ostale materiale lahko pošljete v , da jih objavimo kot novice.

Poleg tega vas prosimo tudi, da opisa ne "krasite" z raznimi dodatnimi znaki (: = ~ in podobni), ker to zmanjša berljivost. Takšnih tekstov načeloma ne bomo objavljali.

Ko vnašate spletno stran ali povezavo do posnetka, preverite, ali ste vnesli pravilen naslov (vključno s 'http://').

 

Če imate težave pri vnosu, nam pošljite

PrijavaX

Uporabniško ime
Geslo
Avtomatično me prijavi ob vsakem obisku
Če ne želite, da se shrani cookie z zakodiranimi podatki za vašo prijavo, ne obkljukajte tega polja!
Ojoj, ne spomnim se gesla!
V polje "Uporabniško ime" vnesite email, s katerim ste se registrirali, ali pa vaše uporabniško ime!
Close