Prijava Še nimaš uporabniškega imena? Registriraj se!
Psilon party photo

Nov dogodek

Naziv
Klub / prizorišče
Začetek
Konec
Vstopnina
Tip dogodka
Nastopajoči
Dodatne informacije
Spletna stran
(obvezno http://)

Varnostna koda

Prepišite kodo s slike

Vnesite svoje kontaktne podatke

Vaši podatki ne bodo javno objavljeni. Potrebujemo jih le za to, da lahko preverimo točnost vnešenih podatkov.

Ime in priimek
Email
GSM

Navodila

Polja, ki so odebeljena, morate obvezno izpolniti!

 

Najprej preverite, ali je dogodek, ki ga želite vnesti, že objavljen na strani!

Če iskanega prizorišča ni v seznamu, izberite 'NI NA SEZNAMU (dodaj novega)' in odprla se boda dodatna polja za vnos podatkov o prizorišču.

V naziv dogodka ne vnašajte datuma in lokacije!

Če vstopnine ni, to vseeno vnesite.

Če želite, da se vaš dogodek sploh prikaže na seznamih, morate izbrati tip dogodka. Če ste v dvomih glede kategorizacije, izberite 'Ostali dogodki'.

V seznam nastopajočih NE VPISUJTE biografij, ampak le osnovne podatke. Biografije, bannerje in ostale materiale pošljite v , da jih objavimo kot novice.

Letake in slike (jpg, gif, png) lahko dodate v drugem koraku.

V dodatne informacije vnesite razne posebne ponudbe in kontaktne podatke (info, press, vip).

Preverite, ali ste vnesli pravilen napovednik. Vsebin ne lektoriramo in jih ne popravljamo. Prosimo tudi, da napovednikov ne "krasite" z raznimi dodatnimi znaki (: = ~ in podobni), ker to zmanjša berljivost. Takšnih napovednikov načeloma ne bomo objavljali.

Če vnašate spletno stran, preverite, ali ste vnesli pravilen naslov (vključno s 'http://').

 

Če imate težave pri vnosu, pošljite email s celotnim napovednikom v

PrijavaX

Uporabniško ime
Geslo
Avtomatično me prijavi ob vsakem obisku
Če ne želite, da se shrani cookie z zakodiranimi podatki za vašo prijavo, ne obkljukajte tega polja!
Ojoj, ne spomnim se gesla!
V polje "Uporabniško ime" vnesite email, s katerim ste se registrirali, ali pa vaše uporabniško ime!
Close