Prijava Še nimaš uporabniškega imena? Registriraj se!
Psilon party photo

Tehnični pouk 9 // Vid Vai

Channel Zero, Metelkova, Ljubljana, Slovenija

petek, 02.10.2015 ob 22:00

konec: petek, 02.10.2015 ob 06:00

Vreme Ljubljana

Vid Vai (White, Colours)
Schrauff (Elements, BM)
CИHИ (BM, Sonica)
Nitz (Synaptic)

VJ E=mc2

Šolnina:
5€ < 24h < 6€

Podatkov o napovedanem dogodku praviloma ne preverjamo. Za morebitne napake je odgovoren organizator dogodka oziroma oseba, ki je te podatke posredovala. Če ste v napovedniku opazili kakšno netočnost, nas o tem obvestite.
facebooktwittermyspacenetlogsitetalk

Slike

PrijavaX

Uporabniško ime
Geslo
Avtomatično me prijavi ob vsakem obisku
Če ne želite, da se shrani cookie z zakodiranimi podatki za vašo prijavo, ne obkljukajte tega polja!
Ojoj, ne spomnim se gesla!
V polje "Uporabniško ime" vnesite email, s katerim ste se registrirali, ali pa vaše uporabniško ime!
Close